Archive for July, 2010


BAL’AM BIN BA’URA’ : ULAMA’ YANG MATI KUFUR


Tergelincir hati boleh berlaku kepada mana-mana hamba Allah tidak kira walaupun dia seorang wali Allah atau hanya orang biasa yang mana boleh mengakibatkan seseorang itu mati dalam keadaan kufur. Dari cerita seorang pencuri kain kapan yang ditangkap setelah mencuri dari 1000 buah kubur orang Islam. Katanya selepas ditangkap, hanya satu jenazah sahaja yang mengadap kiblat yang lain berpaling dari arah kiblat kerana mereka ini semasa hidup zahirnya saja Islam tapi bathin mereka ini adalah kafir. Pada masa sekarang pun bolehlah kita lihat golongan ini walau pun nama saja Islam, tetapi cara hidup mereka ini bukan mencerminkan seorang Islam.

176. Dan kalau Kami kehendaki nescaya Kami tinggikan pangkatnya Dengan (sebab mengamalkan) ayat-ayat itu. tetapi ia bermati-mati cenderung kepada dunia dan menurut hawa nafsunya; maka bandingannya adalah seperti anjing, jika Engkau menghalaunya: ia menghulurkan lidahnya termengah-mengah, dan jika Engkau membiarkannya: ia juga menghulurkan lidahnya termengah-mengah. Demikianlah bandingan orang-orang Yang mendustakan ayat-ayat kami. maka ceritakanlah kisah-kisah itu supaya mereka berfikir.

Menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi dan Imam Ibni Khathir, ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang lelaki dari Negara Yaman bernama Bal’am bin Ba’ura’. Sebilangan ulama lain menyatakan, Bal’am adalah seorang ahli ibadat yang mempunyai kemakbulan doa dari bangsa Bani Israel.

Menurut cerita daripada Ibnu Abbas, pada zaman Nabi Musa a.s ada seorang alim bernama Bal’am bin Ba’ura. Allah s.w.t telah mengurniakan kepada Bal’am rahsia khasiat-khasiat nama-nama Allah Yang Maha Besar [ Do’a Bal’am bin Ba’ura mustajab] . Setelah peristiwa firaun dilemaskan dalam laut, Nabi Musa A.S dan bani Israel yang terselamat terus mengembara sehinggakan hamper sampai  dengan negeri tempat tinggal Bal’am. Raja negeri tersebut ketakutan, takut kalau-kalau negerinya diserang oleh kaum yang telah berjaya menewaskan Firaun. Setelah bermesyuarat dengan penasihat-penasihatnya Raja tersebut memutuskan untuk meminta pertolongan Bal’am agar Bal’am menggunakan ilmunya [berdo’a] untuk mengalahkan Nabi Musa a.s.

Pada mulanya Wali Allah ini menolak permintaan raja negeri tersebut kerana takutkan Allah SWT. Seperti jugak sejarah Nabi Adam as  yang mana iblis pernah menyuruh Nabi Adam memakan buah dari pohon yang dilarang oleh Allah SWT melalui Hawa. Tetapi Nabi Adam a.s terpengaruh dengan Hawa disebabkan  bisikan iblis yang halus itu dan melanggari larangan Allah SWT dan diusir dari syurga dan dibuang ke dunia.

Begitu juga raja negeri tersebut telah menggunakan isteri Bal’am seperti mana iblis menggunakan Hawa. Firaun telah memberi hadiah berupa barang-barang kemas dan perhiasan yang mahal kepada isteri Bal’am sebagai umpan supaya Bal’am mendoakan akan Nabi Musa as.

Pada mulanya Bal’am masih tidak mahu mendoakan. Akan tetapi setelah isterinya tidak bercakap, melayannya dan menyediakan makanan seperti biasa dibuat. Lama kelamaan Bal’am pun bertanya kepada isterinya mengapa isteri beliau mogok dan beliau tidak dilayan seperti biasa dilakukan. Isteri Bal’am berkata “berdoalah bukan susah seperti yang dipinta oleh Raja”.

Bal’am dengan kekuatan ilmunya dan kemujaraban doanya telah mengenakan sekatan kepada Nabi Musa a.s. doa Bal’am itu termakbul, menyebabkan Nabi Musa tersesat di satu tempat yang bernama Tih (sekarang : semenanjung Sinai) selama 40 tahun.

Kesesatan yang maha dahsyat itu, menyebabkan Nabi Musa bertanya Allah SWT, “Wahai Tuhan, apakah dosa yang kami lakukan sehingga kami tersesat di Tih ini?”

Jawab Allah SWT, “berpunca dari doa Bal’am”

Nabi Musa berkata lagi kepada Allah, “wahai Allah, sepertimana kamu mendengar doa Bal’am terhadapku, maka tolong makbulkan doaku terhadap Bal’am”

Lalu, Nabi Musa mendoakan agar Bal’am dicabut keimanan dari dirinya. Doa Nabi Musa dimakbulkan oleh Allah, menyebabkan Bal’am mati dalam keadaan kufur dan lidahnya terjelir sepertimana anjing.

“minta berlindung kita dengan Allah daripada menjadi seperti Bal’am bin Ba’ura’”

KISAH ASHAB AL-UKHDOOD


DIPERINCIKAN OLEH HADITH

Biar pun kisah Ashaab al-Ukhdood ini disentuh secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta’aala di dalam al-Quran iaitu di dalam Surah al-Burooj, namun kisah Ashaab al-Ukhdood ini adalah contoh kepada sebuah kisah yang perinciannya kedapatan di dalam Hadith Rasulullah sallallaahu ‘alayhi wa sallam.

Hadith yang dipetik bernombor 3005 di dalam Sahih Muslim sebagai asas perbincangan.

Biar pun terdapat riwayat lain, sebagaimana riwayat oleh al-Imam Ibnu Ishaq di dalam Sirah beliau, namun riwayat itu hanya terhenti kepada sumber ambilan iaitu seorang Tabi’in bernama Muhammad ibn Ka’ab al-Qurazi. Justeru riwayat di dalam Sahih Muslim daripada Suhaib al-Rumi radhiyalaahu ‘anhu lebih wajar diutamakan, kerana ia adalah riwayat yang bakal mensyarahkan ayat-ayat Allah di dalam Surah al-Burooj.

AL-UKHDOOD BUKAN SATU

Di samping itu, para Ulama’ juga memperincikan maklumat, bahawa kisah Ashaab al-Ukhdood hakikatnya bukanlah kisah tunggal di daerah Najran, malah kejadian yang hampir sama telah berlaku beberapa kali pada masa dan lokasi yang berbeza.

Misalnya Jabir ibn Nufair radhiyallaahu ‘anhu, berkata, “mereka yang menyalakan api al-Ukhdood itu ada tiga. Al-Ukhdood di Yaman di era Tubba’, al-Ukhdood di Constantinople zaman Constantine dan ibunya Helena ketika mereka menyeru masuk ke agama Nasraniyah. Semasa itu Constantine yang Nasrani itu telah menyimpang daripada agama al-Masih dan Tauhid dan beliau berkata bahawa Isa adalah anak Allah. Lalu dinyalakan api al-Ukhdood dan dicampakkan ke dalam api tersebut sekalian kaum Nasrani yang bertahan dengan Tauhid.

Ukhdood yang seterusnya pula adalah Ukhdood yang berlaku di Babylon di Iraq zaman Buchadnezzar, tatkala dibina sebuah patung berhala lalu dipaksa orang ramai sujud kepadanya. Ia ditentang oleh Daniel dan dua sahabatnya, lalu dinyalakan api di dalam al-Ukhdood dan kesemua mereka yang menentang itu dicampak ke dalam api yang marak tersebut, namun dijadikan oleh Allah api itu dingin dan selamat untuk mereka”.

Selain daripada itu, terdapat juga riwayat lain yang dipetik daripada kitab al-Bidayah wa al-Nihayah oleh Ibn Katheer, jilid 2, muka surat 131-132, daripada al-Suddi beliau berkata, “al-Ukhdood itu adalah tiga. Satu di Syam, satu lagi di Iraq dan satu lagi di Yaman”.

Muqatil juga meriwayatkan, “al-Ukhdood itu ada tiga: Satunya ialah di Najran di negeri Yaman. Satu lagi adalah di negeri Syam. Manakala satu lagi pula adalah di Parsi. Mereka semuanya dibakar dengan api. Al-Ukhdood di Syam adalah didalangi oleh Anthonios al-Rumi, di Parsi pula ialah Buchadnezzar dan yang di negeri Arab (Yaman) pula oleh Yusuf Dzu Nuwas. Apa yang berlaku di Parsi dan Syam tidak diturunkan ayat al-Quran mengenainya, sebaliknya diturunkan al-Quran bersempena dengan apa yang berlaku di Najran itu” [ Ar-Raudh al-‘Unf jilid 1 ms 217, Hasyiah al-Wakil]

Sheikh Solah ‘Abd al-Fattah al-Khalidi berpendirian untuk tidak mengulas riwayat-riwayat di atas sebagaimana yang diterangkannya di dalam buku beliau yang menjadi rujukan utama saya di dalam siri kuliah ini, Ma’a Qasas al-Saabiqeen fee al-Quraan (3).

RUJUKAN TAMBAHAN

Kisah Ashaab al-Ukhdood ini juga boleh dibaca syarahannya dengan panjang lebar di dalam sebuah buku yang dicadangkan oleh Sheikh Solah ‘Abd al-Fattah al-Khalidi iaitu buku bertajuk Ashaab al-Ukhdood tulisan Sheikh Rifa’ie Surur yang telah diterjemahkan ke Bahasa Malaysia dan diterbitkan oleh Jahabersa di bawah tajuk Kisah Ashabul Ukhdud (Tragedi Parit Api) – Pedoman Di Jalan Dakwah.

TEKS HADITH SAHIH MUSLIM

Di bawah ini saya sertakan salinan kepada teks hadith daripada Sahih Muslim yang dijadikan sebagai rujukan kuliah. Sila klik imej berkenaan untuk membesarkannya.

ashabulukhdud-1

Bahagian 1

ashabulukhdud-2

Bahagian 2

desert-02

HURAIAN

ukhdud1

“Pada suatu ketika, terdapatnya seorang raja di era sebelum kamu…”

Rasulullah sallallaahu ‘alayhi wa sallam mengekalkan mubhamat (kekaburan fakta) pada identiti raja, atau bila dan di mana ia berlaku, bersesuaian dengan pendekatan al-Quran sendiri dalam mengkesampingkan fakta-fakta seperti itu. Tujuannya, adalah seperti yang kita maklum, agar suasana di sekitar kisah itu kekal umum tanpa terikat kepada zaman, kaum dan identiti domestik yang menyelubunginya. Ini akan memudahkan proses mengaitkan cerita itu dengan kaum mukmin sepanjang zaman. Cerita itu cerita kita!

“Era sebelum kamu”

Hikmah menyebut “era sebelum kamu” juga adalah untuk mengikat para sahabat dan kita semua dengan kisah ini, bahawa ia berkait dengan diri kita untuk diteladani.

“Raja”

Rasulullah sallallaahu ‘alayhi wa sallam memperkenalkan watak utama di dalam kisah Ashab al-Ukhdood ini iaitu Raja yang memerintah ketika itu. Raja ini adalah sebahagian daripada kelompok al-Mala’ iaitu golongan berpengaruh di dalam masyarakat yang sering menjadi pencabar kepada seruan Tauhid. Pertembungan di antara dakwah dengan pemerintah seperti ini berlaku di sepanjang zaman.

ukhdud2“Raja itu memilik seorang Ahli Sihir”

Peningkatan unsur khurafat dan sihir akan berlaku seiringan dengan kemerosotan Tauhid. Tidak menghairankan bagi pemerintah yang membelakangkan Tauhid, akan menggunakan khidmat sihir dan Ahli Sihir untuk mengukuhkan kuasa dan pengaruhnya. Di dalam bahasa kita, bomoh dan khidmat bomoh mungkin lebih dekat dengan kita pada memahami maksud ayat ini.

ukhdud3

“Apabila ahli sihir itu sudah beransur tua, dia berkata kepada raja: sesungguhnya aku sudah tua, hantarkan kepada aku seorang anak muda untuk kuajarkan dia ilmu sihir ini”

Tindakan ahli sihir itu meminta raja menyediakan seorang anak muda sebagai pelapis, menunjukkan kepada kaderisasi yang diberikan perhatian oleh kuasa jahiliyyah. Mereka mahu penguasaan itu berterusan dengan memastikan kesinambungannya tidak terjejas.

Kaderisasi adalah simbol kejayaan kuasa.

Seorang pemimpin atau sesiapa sahaja yang berpengaruh, tidak dianggap berjaya sehinggalah berjaya memastikan kejayaannya dikongsi dan berpindah kepada kumpulan pelapis. Di sinilah letaknya ‘harga’ Alul Bayt dan sekalian Sahabat Rasulullah sallallaahu ‘alayhi wa sallam kerana mereka adalah simbol kepada kejayaan kepimpinan Baginda.

Ahli sihir itu meminta agar dihantarkan kepadanya seorang anak muda (ghulam).

Memilih anak muda sebagai calon pelapis adalah kerana potensi yang ada pada mereka. Bersemangat, keghairahan yang tinggi (curiosity), tubuh badan yang kuat, kesemuanya ini menjadi faktor mengapa tenaga muda penting untuk dimanfaatkan bagi mencipta masa depan yang dikehendaki. Segala elemen ini akan kelihatan melalui tingkah laku ghulam di dalam kisah ini.

Apa sahaja teori perubahan yang anda anda, anak muda adalah tapak semaiannya yang paling subur.

ukhdud4

“(Selepas memulakan pengajian) tatkala ghulam itu berada di dalam perjalanannya menuju ke kelas sihir, beliau bertemu dengan seorang rahib”

Demikianlah perancangan Allah.

Anak muda itu terpilih untuk disokong oleh raja menjadi pelajar harapan, belajar tentang sihir daripada Ahli Sihir Diraja. Misinya adalah untuk menjadi Ahli Sihir Diraja yang baru menggantikan Ahli Sihir sedia ada yang sudah tua. Namun seperti yang diungkapkan oleh Allah SWT di dalam surah Aal ‘Imraan ayat 54:

“Mereka merancang konspirasi dan Allah juga merancang. Dan Allah jualah sebaik-baik Perancang”

Sistem sudah berjalan untuk kesinambungan penguasaan Jahiliah. Namun di dalam sistem itu jualah terbitnya sesuatu yang hebat, datang dari perancangan Allah. Seperti Musa ‘alayhi al-Salaam yang membesar di dalam istana Firaun sendiri, demikianlah ghulam ini bertemu dengan rahib yang merupakan ahli Tauhid, mengajar manusia agama Allah, sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dipelajari oleh ghulam itu di fakulti sihirnya.

Seperti Sayyid Qutb yang mendapat sentuhan hidayah tentang perjuangan Ikhwan al-Muslimin di Mesir tatkala beliau bermusafir ke Amerika Syarikat. Seperti anak-anak muda yang berkelana ke bumi asing di negara Barat, dari situlah lahirnya ramai pendukung perjuangan membantu agama Allah.

Lemahnya konspirasi manusia di hadapan perancangan Allah.

ukhdud5

“Anak muda itu duduk bertandang menghadiri majlis si Rahib, mendengar butir-butir katanya lantas ia menimbulkan rasa takjub pada diri anak muda itu dengan ajaran-ajaran si Rahib”

Ghulam ini seperti anak-anak muda seusianya, sangat ghairah dan berkeinginan tinggi untuk TAHU. Itulah keistimewaan anak muda. Keinginannya mendorong beliau untuk menghadirkan diri ke majlis si Rahib bagi mendengar ajaran-ajaran yang disampaikannya berkenaan dengan agama yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta’aala. Pengajaran dan uslub (pendekatan) yang digunakan oleh si Rahib menimbulkan rasa takjub dan jatuh hati pada diri ghulam untuk terus melazimi majlis tersebut.

Sifat ini adalah kekuatan bagi golongan muda.

Kesediaannya untuk mendengar, mengkaji dan membuat pertimbangan dalam mencari kebenaran dan kebaikan dalam hidup ini, adalah harga bagi diri seorang anak muda. Ketiadaan sifat ini adalah suatu kecacatan yang mensesiakan potensi yang ada pada kelompok terpilih ini.

Anak muda harus mencari dan mengkaji.

Ia alat untuk mencari hikmah, kebenaran dan makna bagi sebuah kehidupan.

ukhdud6

“Setiap kali beliau dalam perjalanan untuk menghadiri kelasnya bersama Ahli Sihir, ghulam berkenaan akan melalui lokasi si Rahib lalu duduk mendengar ajaran-ajarannya. Disebabkan oleh aktivitinya itu, ghulam itu selalu terlewat tiba ke kelas Ahli Sihir lalu beliau memukulnya”

Kehadiran anak muda itu ke kuliah Rahib, masih berlangsung secara tidak formal. Namun ghulam semakin komited menghadiri kuliah tersebut dan ini telah menimbulkan masalah yang lain kepadanya.

Ghulam tiba lewat ke kelas rasminya bersama Ahli Sihir.

Mungkin di sinilah kelemahan ghulam. Dalam keghairahannya mempelajari ilmu baru tentang agama Tauhid, beliau terlupa kepada komitmennya bersama Ahli Sihir. Beliau telah melengahkan kehadirannya ke kelas tersebut dan ini mula mencetuskan masalah buatnya.

Ahli Sihir, sebagai pemuka Jahiliyyah konsisten dengan sikap ego dan kasarnya. Tanpa soal selidik, beliau mengambil tindakan memukul anak muda itu tadi. Beliau menyangka tindakannya memukul itu boleh memadamkan keinginan dan komitmen ghulam kepada mendalami ilmu barunya. Beliau tidak sedar bahawa kekerasannya hanya menambahkan lagi tekad anak muda itu memilih satu antara dua.

Beliau memilih Rahib dan ajaran agama Tauhidnya.

ukhdud7

“Lalu ghulam itu mengadu kepada si Rahib”

Tekanan yang dikenakan oleh Ahli Sihir ke atas ghulam, hakikatnya meningkatkan lagi hubungan di antara ghulam itu dengan si Rahib. Tekanan itu menambahkan keakraban di antara mereka berdua dan inilah yang sering gagal difahami oleh pendukung Jahiliyyah. Mereka sentiasa percaya bahawa tekanan akan mengubah manusia kepada kehendak mereka, tetapi apa yang berlaku adalah sebaliknya.

Aduan ghulam kepada Rahib bukanlah aduan penyesalan. Sebaliknya aduan yang meminta nasihat tentang langkah yang sepatutnya diambil untuk mendepani tekanan yang sedang membelenggu si ghulam.

ukhdud8

“Seandainya kamu takut kepada Ahli Sihir, maka beritahulah dia: aku dikurung oleh keluargaku. Dan seandainya engkau takut kepada keluargamu, maka katakanlah: aku dikurung oleh si Ahli Sihir”

Sikap keras Ahli Sihir memukul ghulam, dan tindakan keluarganya yang mengurung si ghulam, memperlihatkan pendekatan kedua belah pihak itu yang tidak membuka ruang toleransi dan diskusi di antara mereka dengan si ghulam. Tindakan itu bukanlah sesuatu yang baik kerana ia meletakkan ghulam yang masih bertatih dalam pencariannya itu tersepit di antara dua keadaan.

Namun disebabkan oleh nilai yang ada pada agama Tauhid, dan tindakan kedua belah pihak yang bakal menghalang si ghulam daripada mendapat serta melaksanakan sesuatu yang ‘wajib’ ke atas dirinya, maka  dia terpaksa membuat pilihan.

Mengetahui akan perihal anak murid yang lemah, si Rahib memberikan penyelesaian berupa helah pembohongan. Si ghulam menipu keluarganya ketika pulang dari kelas dan si ghulam menipu gurunya si Ahli Sihir ketika datang ke kelas. Tetapi pembohongan itu amat terhad dan harus hanya kerana dharurat. Sebab itulah si Rahib memberikan kaedah berbohong itu dengan menyebut ayat dialog secara verbatim dan bukannya menyerahkan kepada ‘kebijaksanaan’ si ghulam untuk mereka-reka pembohongan.

Sebagaimana yang kita sedia maklum, hanya ada tiga situasi yang mengharuskan seseorang untuk berbohong.

Di dalam Sahih Muslim, hadith bernombor 2605 dikeluarkan dari Ummu Kalsum binti ‘Uqbah bin Abi Mu’ith, beliau menceritakan bahawa dia pernah mendengar Rasulullah sallallaahu ‘alayhi wa sallam bersabda, “bukanlah pendusta orang yangmendamaikan hubungan antara manusia, berbicara baik dan menyampaikan kebaikan”.

Daripada beberapa buah riwayat yang datang dengan makna yang hampir sama, kesimpulan kepada keharusan berbohong ini ialah pada tiga situasi:

  1. Mendamaikan di antara dua orang yang bermusuhan.
  2. Pujian suami kepada kecantikan atau keelokan isteri untuk menjaga kerukunan rumahtangga.
  3. Ancaman yang dihadapi oleh seseorang terhadap musuh untuk menjaga rahsia kaum Muslimin.

Ini merupakan situasi yang sering dihadapi oleh anak muda tatkala pembabitan mereka di dalam dakwah ditentang oleh ibu bapa. Bagi anak-anak muda yang faham tentang kedudukan dakwah di dalam agama ini, maka menjaga kepentingan dakwah itu mesti diurus dengan baik.

Namun berbohong kepada ibu bapa atau sesiapa akibat tindakan-tindakan keras mereka, mungkin bukan kaedah yang mampu digunakan untuk satu jangka masa yang panjang.

Seperti juga dengan nasib si ghulam ini…

BERSAMBUNG

SEJARAH PARTI ISLAM SEMALAYSIA (PAS)


Kejayaan cemerlang PAS dalam pilihan raya umum ke-12 pada 2008 telah meletakkan PAS sebagai sebuah parti pembangkang utama yang dilihat oleh rakyat berupaya mengambil alih pemerintahan negara. Semenjak 1990, PAS telah melangkah maju daripada sebuah parti pembangkang yang dianggap ‘ekstrem’ menjadi sebuah parti pemerintah yang moderat dalam melaksanakan cita-cita Islamnya bermula di Kelantan semenjak 1990, kemudian ke Terengganu pada 1999 hingga 2004, dan kini PAS mendapat kepercayaan rakyat di Kedah, Perak dan Selangor. Di Parlimen juga, PAS telah bangkit dan menguasai 10 peratus daripada kerusi Parlimen atau 25 peratus daripada keseluruhan kerusi pembangkang. Perkembangan ini meletakkan PAS dalam perhatian peminat politik, pengkaji dan juga penyelidik.

Sebenarnya, kemunculan PAS dalam sejarah politik tanah air telah bermula semenjak 23 Ogos 1951 apabila para ulamak yang bersidang di Kuala Lumpur bersetuju menubuhkan sebuah persatuan yang dinamakan Persatuan Ulamak Se-Malaya. Nama persatuan ini kemudiannya diubah menjadi Persatuan Islam Se-Malaya (PAS) pada 24 November 1951, dalam satu persidangan ulamak Malaya di Bagan Tuan Kecil (Butterworth), Seberang Prai. Itulah sekelumit permulaan sejarah PAS yang diasaskan oleh para ulamak yang kemudiannya berkembang menjadi sebuah pertubuhan politico-dakwah yang penting di negara ini. Penglibatan dan sumbangan PAS dala politik negara bermula sebaik sahaja ia ditubuhkan walaupun ramai pengkaji mengatakan PAS hanya menyertai politik menjelang pilihan raya 1955.

Kemunculan PAS ini dikatakan hasil daripada silang pengaruh yang berlaku antara beberapa gerakan Islam yang lebih awal seperti Ikhwanul Muslimun di Mesir, Masyumi di Indonesia dan Jamaat Islami di Pakistan. Ketiga-tiga pengaruh ini telah menyerap masuk ke Tanah Melayu melalui para ulamak yang belajar di Mesir, Mekah, India dan Indonesia. Ksedaran yang awal ialah para ulamak atau umat Islam memerlukan sebuah pertubuhan atau badan yang boleh mewakili mereka dalam semua aspek kehidupan terutama dalam keadaan Tanah Melayu sedang dijajah oleh British ketika itu. Longgokan ksedaran ini kemudiannya menghasilkan Majlis Tertinggi Agama Malaya (MATA) pada 1947 diikuti oleh Hizbul Muslimin pada 1948 kesan daripada usaha gigih Dr Burhanuddin al-Helmy dan Ustaz Abu Bakar al-Baqir. Walau bagaimanapun, gerakan Islam yang berpusat di Gunung Semanggol ini terkubur ekoran penguatkuasaan Ordinan Darurat pada Jun 1948.

Para ulamak mengambil beberapa sikap selepas tragedi darurat ini. Ada yang ’tawakuf’ daripada politik kepartian tetapi menggerakkan kesedaran rakyat melalui institusi pendidikan atau media massa. Dalam fraksi yang lain, para ulamak telah mengambil sikap untuk menyertai parti nasionalis Umno bagi membolehkan isu-isu umat Islam diperkatakan. Beberapa tokoh Hizbul Muslimin seperti Tuan Haji Ahmad Fuad Hassan, seorang lepasan Maahad Il Ihya Assyariff, Gunung Semanggol telah menyertai Umno pada 1950 dan dilantik mengetuai Bahagian Agama dan Pelajaran Umno. Bahagian ini kemudiannya mengaturkan beberapa persidangan untuk membolehkan ulamak menubuhkankan persatuan. Dalam tulisannya, ”Ulamak Malaya Belum Bersatu dan Belum Punya Persatuan”, Haji Ahmad Fuad menyifatkan kedudukan ulamak ketika itu umpama sampah yang tidak dihargai kerana tiada kekuatan. Lebih-lebih lagi ketika itu ulamak telah muak dengan sikap Umno yang mengabaikan isu pemurtadan Natrah, pengajuran judi loteri, fun fair, kaberat dan lain-lain. Dalam satu persidangan ulamak yang dipimpin oleh Sheikh Abdullah Fahim, Mufti Pulau Pinang di Seberang Perai pada 1951, mereka telah mengeluarkan fatwa mengharamkan judi loteri anjuran Umno.

Dalam konflik pelbagai yang dihadapi oleh para ulamak dan situasi politik semasa yang masih tidak menuju kepada jalan Allah itu, maka para ulamak membuat pendirian untuk menubuhkan PAS. Haji Ahmad Badawi, seorang ulamak di Seberang Perai telah mengeluarkan satu manifesto yang dinamakan ’Manifesto al-Badawi’ dengan tema ”Ulamak ke Jalan Allah” bagi menyambut persidangan untuk menubuhkan PAS pada 24 November 1951. Mereka memutuskan supaya PAS menjadi sebuah pertubuhan politik Islam yang memperjuangkan kemerdekaan melalui landasan demokrasi ke arah membentuk sebuah negara yang diredhai Alah. Para ulamak menolak bentukbentuk perjuangan yang diasaskan berdasarkan ideologi ciptaan manusia yang dibawa masuk oleh penjajah.

Semenjak itulah, PAS muncul sebagai sebuah pertubuhan politik Islam yang memperjuangkan kemerdekaan negara, kemudian menyertai pilihan raya demi pilihan raya. PAS juga menggunakan pelbagai saluran untuk menyampaikan mesej dakwahnya termasuk membentuk beberapa kerjasama politik dengan orang bukan Islam semenjak 1953. Di bawah kepemimpin Tuan Guru Haji Ahmad Fuad Hassan dan Dr Haji Abbas Alias, PAS bercakap soal kemerdekaan yang boleh ditegakkan hukum Islam. PAS menolak kerakyatan jus soli yang merugikan peribumi dan PAS mendesak supaya Islam dijadikan dasar negara yang merdeka. Apabila Dr Burhanuddin al-Helmy mengambil alih kepemimpinan PAS pada akhir 1956, PAS mula memperincikan sikapnya terhadap kemerdekaan yang hendak dicapai yang dianggap ’masih kosong’ dari matlamat sebenar kerana mengabaikan kebangsaan Melayu dan ketuanan Islam1. Hal ini tergambar daripada hasrat Dr Burhanuddin,

”Dalam perjuangan kita (PAS) bagi mencapai kemerdekaan, kita telah dan terusmenerus memperjuangkan Melayu itu sebagai kebangsaan bagi negara Tanah Melayu ini dengan bertapak di atas asas ideologi Islam yang maha suci”2.

Penyertaan PAS dalam pilihan raya 1959 telah memberikan kejayaan besar apabila Terengganu dan Kelantan berjaya dikuasai. PAS membentuk kerajaan yang dipimpin oleh Mohd Daud Abdul Samad di Terengganu dan Ustaz Ishak Lotfi Omar di Kelantan sebagai Menteri Besar. PAS memulakan langkah sebagai kerajaan di dua negeri Pantai Timur untuk menterjemahkan ideologi perjuangannya yang berasaskan al-Quran dan Sunnah. Namun begitu, kerajaan PAS di Terengganu telah dijatuhkan pada Oktober 1961 hasil permainan politik kotor Perikatan. Di Kelantan, PAS berjaya bertahan sehingga BN mendaruratkan Kelantan pada akhir 1977. Dalam konteks ini, PAS-lah satu-satunya pembangkang yang diberikan kepercayaan oleh rakyat untuk memerintah kerajaan negeri di negara ini.

Selepas kejatuhan Terengganu pada hujung 1961, PAS mulai menerima tekanan-tekanan politik seperti penyalahgunaan ISA, penahanan Dr Burhanuddin al-Helmy diikuti oleh sekatan politik, keganasan Pemuda Tahan Lasak Umno dan beberapa siri pembunuhan politik. Perjuangan PAS untuk memartabatkan kebangsaan Melayu Raya berasaskan Islam telah dijadikan kambing hitam dalam Konfrantasi Indonesia pada 1963. PAS menolak pembentukan Malaysia kerana mahukan sebuah negara Melayu yang lebih besar meliputi seluruh alam Melayu dibentuk. Dalam masa yang sama Umno mencanangkan isu-isu perkauman yang akhirnya membawa kepada beberapa siri perbalahan kaum di Pulau Pinang, Perak dan Singapura antara 1964 hingga 1969, dan kemuncaknnya tercetus Tragedi 13 Mei 1969 yang mengubah landskap politik negara. Selepas tragedi ini, Datuk Mohd Asri Muda yang memangku jawatan Yang Dipertua Agung PAS semenjak 1965 telah dilantik sebagai Yang Dipertua Agung PAS pada 1971.

PAS memasuki era baru dalam politik negara apabila PAS mula meneroka kerjasama dengan Umno bagi menjamin kestabilan politik negara, mengekalkan ketuanan Melayu dan menyerapkan Islam dalam pemerintahan. PAS menyertai beberapa parti lain telah membentuk Kerajaan Campuran PAS-Perikatan pada 1973, kemudian sama-sama mengasaskan Barisan Nasional (BN) pada 1974. BN mencapai kejayaan besar dalam pilihan raya 1974 dan PAS sendiri telah berjaya menembusi ruang-ruang yang baru sehingga membolehkan Islam di sampaikan ke corong telinga rakyat dengan lebih berkesan. Walau bagaimanapun, keterbukaan PAS dalam membentuk kestabilan politik negara telah disalahgunakan oleh musuh-musuh politiknya dengan melaga-lagakan pimpinan PAS sehingga terjadi krisis politik Kelantan pada 1977. Akibatnya, PAS telah menolak Akta Darurat (Kelantan) 1977 yang menyebabkan PAS bukan sahaja disingkirkan dari BN, tetapi turut kehilangan Kelantan.

Setelah melalui tempoh yang mencabar antara 1978 hingga 1982 di mana PAS terpaksa berhadapan dengan perpecahan, kehilangan kuasa pemerintahan, tekanan ISA dan krisis kepemimpinan, akhirnya PAS telah mengasaskan kepemimpinan ulamak pada Oktober 1982. Tuan Haji Yusof Rawa telah diangkat untuk memimpin PAS bagi menggantikan Datuk Mohd Asri yang meletakkan jawatan. Permulaan era kepemimpinan ulamak memperlihatkan PAS kembali kepada asas perjuangannya untuk mendaulatkan Islam dan memberikan penekanan terhadap kwajipan tersebut. Gerakan dakwah PAS berkembang dengan lebih tersusun melalui pendekatan haraki dan dalam masa yang sama PAS terus membina jambatan dakwah dengan non-Muslim sehingga terbentuk Majlis Perundingan Cina (CCC). Di sudut yang lain, pendekatan PAS telah disambut oleh kerajaan dengan melaksanakan juzuk tertentu daripada Islam seperti Dasar Penerapan Nilai-nilai Islam, Dasar Bersih, Cekap dan Amanah serta penubuhan Bank Islam, Universiti Islam Antarabangsa dan lain-lain.

Paling mencabar pada era kepemimpinan ulamak ialah beberapa siri penyalahgunaan ISA yang berlaku pada 1984, 1987 dan 1989, ketimbang dengan desakan PAS untuk diadakan Debat Terbuka PAS-Umno pada 1984. Dalam kemelut ini, tercetus pula tragedi Memali pada November 1985 yang mengorbankan 14 orang ahli PAS. Tetapi, pada 1987, Umno pula menghadapi krisis kepemimpinan sehingga parti tersebut diharamkan. Yang Dipertua Agung PAS, Ustaz Fadzil Mohd Noor memanfaatkan kesempatan ini dengan mewujudkan kerjasama politik dengan serpihan Umno, Semangat 46 yang membolehkan PAS berkuasa semula di Kelantan. Ketua Dewan Ulamak PAS (kemudian Mursyidul Am PAS), Tuan Guru Dato’ Nik Abdul Aziz Nik Mat diberikan kepercayaan untuk memimpin kerajaan Kelantan semenjak 1990. Dengan dasar ’Membangun Bersama Islam’, PAS berjaya melaksanakan tanggungjawabnya untuk menegakkan hukum Allah yang berada dalam bidang kuasana.

Pada 1996, PAS mula berkrisis dengan Parti Melayu Semangat 46 (PMS46) yang menyebabkan Angkatan Perpaduan Ummah (APU) yang dibentuk pada 1989 berpecah. Dua tahun kemudian, Umno sekali lagi menghadapi perpecahan ekoran pemecatan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menyebabkan wujudnya gerakan Reformasi. PAS telah memimpin Majlis Gerakan Keadilan Rakyat Malaysia (GERAK) bagi menuntut keadilan kepada rakyat, kemudian menubuhkan Barisan Alternatif (BA) pada 1999. Melalui BA, PAS berjaya merampas semula Terengganu. Timbalan Presiden PAS, Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang diamanahkan untuk mengetuai kerajaan Terengganu sehingga 2004. Selepas pencapaian lemah PAS pada 2004 kerana momentum Perdana Menteri baru, PAS bangkit semula pada 2008 dengan mengetuai tiga kerajaan negeri dan turut serta dalam kerajaan di Selangor. Kini, PAS dilihat sebagai pencabar utama Umno dalam menguasai politik orang Melayu Islam.

Sepanjang tempoh 1951-2008 ini, PAS telah dipimpin oleh tujuh orang Yang Dipertua Agung/Presiden iaitu Tuan Guru Haji Ahmad Fuad Hassan (1951-1953), Dr Haji Abbas Alias (1953-1956), Profesor Dr Burhanuddin al-Helmy (1956-1969), Datuk Mohd Asri Muda (1969-1982), Tuan Haji Yusof Rawa (1982-1988), Dato’ Fadzil Mohd Noor (1988-2002) dan Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang (2002 hingga sekarang). Para pengkaji yang menganalisis perkembangan PAS ini mengatakan PAS telah mengalami empat jenis kepemimpinan iaitu kepemimpinan ulamak tradisi (1951-1956), kepemimpinan nasionalis kiri (1956-1969), kepemimpinan nasionalis kanan (1969-1982) dan kepemimpinan ulamak haraki (1982-sekarang)3. Dalam pada itu juga, mereka mengatakan PAS telah melalui empat tahap perkembangan iaitu tahap kemunculan (1951-1959), tahap kebangkitan (1959-1973), tahap kemuncak (1973-1977), tahap kejatuhan (1977-1990) dan tahap kebangkitan semula (1990-sekarang)4. Dari sudut pembinaan ideologi perjuangan PAS, dikatakan berlaku tiga fasa iaitu fasa penubuhan dan pembentukan ideologi (1951-1958), fasa pencernaan ideologi (1958-1982) dan fasa pengukuhan idelogi (1982-1995)5.

1 Burhanuddin al-Helmy (1957), Panduan Jiwa Pergerakan, dlm. Suara Islam, Thn. 2, Bil. 1, Disember.
2 Burhanuddin al-Helmy (1960), Sambutan Kemerdekaan Kali Ketiga, Utusan Melayu, 31 Ogos.
3 Mohd Fadli Ghani (2003), Dewan Pemuda PAS: Suatu Kajian Terhadap Tahap-tahap Perkembangan Organisasi
Dalam Era Bertindak, 1975-2003, Tesis Sarjana Sastera, Pusat Pengajian Sejarah, Politik dan Strategi UKM, h. 27.
4 Wan Abdul Rahman Latif (1992), Parti-parti Politik di Malaysia: Asas Perjuangan dan Penerimaan Masyarakat,
dlm. Dunia Islam, Feb., h. 35.
5 Zambry Abd Kadir (1995), Religion and Politics: The Search for Political Legitimacy of The Pan-Islamic Party of
Malaysia, Tesis PhD, Temple University, h. 25-28.